Over Rake taal

Rake taal schrijft voor kinderen, jongeren en -vooruit- volwassenen. Teksten over de aarde en haar bewoners. Over natuur, milieu en klimaat. En lesmateriaal aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.

Rake taal werkt samen met andere goede tekstschrijvers, educatief auteurs, vormgevers en webdesigners.

Rake taal neemt alleen nog aantrekkelijke opdrachten aan. Wat dat zijn?
Qua inhoud: teksten die over natuur gaan, geschiedenis en onze planeet.
Qua vorm: alles met een educatief tintje en teksten voor musea, voorlichtingscentra en informatiepanelen.
Qua doelgroep: vooral kinderen en jongeren. Omdat ik net als zij van snelle teksten hou, die je meteen bij de kladden pakken, kort en bondig, maar nooit droog.